Stichting
FM Alumni

In de statuten van Stichting FM Alumni staat als doel omschreven:​

​’Het bevorderen van de contacten tussen personen, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze verbonden (geweest) zijn aan de opleiding FM’

Aan dit doel liggen een missie en visie ten grondslag die zijn ​
gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 

‘kennis’ maken  –  bruggen bouwen –  coaching alumni

Missie & Visie

Uw organisatie onze partner?

De opleiding Facility Management

De opleiding FM zoekt stage- en projectbedrijven! Weet u zelf nog hoe u uw stage hebt ervaren? Wellicht de eerste keer dat de vertrouwde schoolbanken werden verruild voor het ‘echte’ werk in een bedrijf. School blijft school, en de meeste ervaring en het grootste leereffect wordt toch vaak opgedaan buiten de deur, in stages en projecten. Als afgestudeerde van onze opleiding weet u ook hoe belangrijk het is dat je terecht komt in een goed bedrijf, waar een stagementor aandacht heeft voor zijn of haar stagiair. Daarin wil investeren omdat men weet dat goede begeleiding er zorg voor draagt dat een stagiair zich maximaal kan ontplooien en daarmee ook de meeste meerwaarde heeft voor de organisatie.

De opleiding staat al jaren bekend om zijn kwalitatief goede stages en projecten. We gaan niet ‘zomaar’ met bedrijven in zee. Het aangaan van een stage-overeenkomst vraagt commitment, zowel van de stagiair, als ook van de opleiding en de stagebiedende organisatie. We zijn altijd op zoek naar interessante organisaties die met ons en onze studenten het avontuur aandurven. mStages en projecten worden gelopen in alle 4 de leerjaren: waar in het begin het kennismaken met en herkennen van de facilitaire organisatie belangrijk is, worden studenten al snel uitgedaagd om door het uitvoeren van diverse activiteiten op wat meer tactisch niveau een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatie. In het 3e en vooral het 4e jaar mag u van de managementstagiar en de student die met zijn of haar afstudeeropdracht bezig is veel verwachten: zij kunnen u een stuk verder helpen met meer beleidsmatige facilitaire problemen.

Er is wellicht veel veranderd sinds u in de collegebanken zat. Maar zou u het niet leuk vinden om weer eens opnieuw met de ‘studententijd’ in aanraking te komen. Als oud-student bent u voor ons een waardevol bedrijfsmentor: u weet wat er van de student verwacht wordt en weet als geen ander wat goede coaching en begeleiding is. Nieuwsgierig geworden?

Neem gerust contact op met ons praktijkbureau. Zij kunnen u alles vertellen over de diverse mogelijkheden. Ook kunt u hier diverse brochures opvragen over (voorbeelden van) stages en projecten.


Meer info: Praktijkbureau opleiding FM 070-4458147 of 070-4458099

Het FM Alumni bestuur

Alberdien Kenbeek
Bestuurslid | Voorzitter

Wouter Kirpensteijn
Bestuurslid

Leo Dols
Bestuurslid | Financiën

Rosanne de Wit
Bestuurslid

Marije de Wit
Bestuurslid