Ingelogd. Klik hier om foto's te bekijken. Klik hier om uit te loggen

 

Nieuwsgierig

 

Opleiding FM Den Haag neemt afscheid van drie docenten.

In de maanden oktober en november neemt de opleiding FM Den Haag afscheid van drie docenten die bij veel alumni bekend zullen zijn: Annemieke van Gent, Ruud van Wezel en Hans de Bruijn. Het zijn alle drie docenten geweest die jarenlang een mooie stempel hebben gedrukt op de opleiding en daarmee ook op haar studenten.

Annemieke van Gent

Op 10 oktober wordt eerst afscheid genomen van Annemieke van Gent. Vooral voor deeltijd-alumni een bekende persoonlijkheid omdat zij jaren de coördinatie van de deeltijdopleiding op zich nam. Van huis uit een facilitaire duizendpoot die voor haar hogeschoolcarrière zelf jaren werkzaam is geweest in het facilitaire vak. Een docent met een brede interesse die op veel vakken is ingezet, zowel aan meer communicatieve vakken als ook op de ‘hardere’ accommodatiebeheer vakken. Daarnaast was zij jaren betrokken bij de Minor FM&Business waar ze met veel plezier het oude kennisgoed van voormalig opleidingsmanager Joost van Krimpen deelde met haar studenten. De afgelopen jaren was ze ook betrokken bij de studieloopbaanbegeleiding van de deeltijders. Wie gekeken heeft naar de rubriek ‘Passie in de Spotlights’  zal begrijpen dat Annemieke niet tot niets doen wordt veroordeeld. Ze is een begenadigd ontwerper en maker van sieraden. En wil je Annemieke het beste wensen? Dat kan, stuur hem een mailtje.

 

Hans de Bruijn

Wie Hans de Bruijn zegt bij oud-studenten die zegt communicatietraining. Een eeuwigheid geleden in dienst gekomen bij destijds de THW is hij op dit moment wel de docent met de meeste uren/jaren op de teller. Met zijn universitaire opleiding in communicatie was dit bij aanvang een van zijn eerste aandachtsgebieden. Al snel werd dit uitgebreid met vakken als advieskunde, meer bedrijfs-organisatorische vakken en bijzondere projecten als destijds ‘PARAM’ , gekoppeld aan de managementstage. Maar jarenlang was hij de ‘man van Westelbeers’ en heeft hij de communicatietraining uitgebouwd tot wat het nu is. Nog steeds een parel in de kroon van FM. Vraag iedere alumnus wat één van de (zoniet het) hoogtepunten was binnen de opleiding: de CT. Bijzonder is ook te vermelden dat Hans jarenlang functies heeft bekleed in en rond het management, als staflid, coördinator onderwijszaken, voorzitter van de curriculumcommissie, coördinator internationalisering, afstudeercoördinator etc. De opleiding is hem veel verschuldigd. Ten slotte kan worden gesteld dat hij de ‘stevige’ maar gedreven en deskundige AO begeleider was die honderden studenten heeft vergezeld op weg naar het diploma. Je zou Paradiso er wel vol mee krijgen. Op 17 oktober om 17.00 uur nemen we met een borrel afscheid van Hans, ben je als oud-student in de buurt? Loop gerust even binnen, hij zal het waarderen. En wil je Hans het beste wensen? Dat kan, stuur hem een mailtje.

Ruud van Wezel

Ruud is sinds 1996 aan de opleiding verbonden. Ruud was de ‘acco’ man, de docent die vooral geïnteresseerd was hoe de gebouwde omgeving ingrijpt op het functioneren van mensen, groepen en community’s. Hij heeft over de jaren met de collega’s steeds gewerkt aan het innoveren van het gedachtegoed rond huisvesting en real estate. Hij was de trekker van de Minor Real Estate en heeft zowel binnen de opleiding als daarbuiten veel bijgedragen aan het denken over de relatie die er is tussen facility management en vastgoed. Ruud heeft voor de opleiding ook veel gedaan op het gebied van internationalisering. Hij is te kenschetsen als iemand met een uitgebreid netwerk en een bruggenbouwer die er continue op uit was om de buitenwereld de opleiding binnen te halen. Dat leidde tot bijzondere projecten waarbij het project Bink 36 te noemen valt: een (destijds leeg) bedrijfspand dat door studenten kon worden gebruikt om te komen tot innovatieve revitalisatie van het pand waarbij ook de omgeving werd meegenomen. Wat dat betreft heeft ook de stad Den Haag veel aan Ruud te danken. Ook Ruud heeft op zijn gemoedelijke wijze vele jaren lang studenten geleid naar hun afstudeersucces, vooral op de eerder genoemde terreinen van werkplekontwerp, vastgoedbeheer en wijkontwikkeling. Ruud neemt op 31 oktober ‘s’middags afscheid met een interactieve workshop. Zou je het leuk vinden daar aan mee te doen en hem meteen de hand te drukken, dat kan. Geef je dan even op bij n.e.vangilst@hhs.nl
En wil je Ruud het beste wensen: dat kan, stuur hem een mailtje.

 

 

 

 

 

2019-04-10 Yvette Watson 2e bij prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50 Award.

We hebben Yvette natuurlijk al langer in beeld vanwege haar bijzondere drive waarmee ze met haar bedrijf PHI-Factory werkt aan het verduurzamen van Nederland (en de wereld), Een Alumnus die met haar enthousiaste en innemende persoonlijkheid vriend en tegenstander (ze zijn er) weet te boeien en te overtuigen van het belang van duurzaamheid. Mooi dat duurzaamheid en facility management zo met elkaar in verbinding op de kaart worden gezet. Als FM werkveld kunnen we veel bereiken.

Het is dan ook mooi om te zien dat ze op 10 april j.l. de  ‘runner up’  werd bij de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 Award.
De ABN AMRO Duurzame 50 is de jaarlijkse thermometer betreffende duurzaamheid in de bouw en vastgoed in Nederland. De lijst weerspiegelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van duurzaamheid in de bouw en vastgoedsector. Ieder jaar vraagt de vakjury, onder leiding van de winnaar van de vorige editie, zich af wat de belangrijkste vraagstukken en trends zijn en welke mensen daar het meest aan bijdragen (bron: www.duurzaamgeboud.nl). Het gaat hierbij om die personen en organisaties die zich manifesteren als de koplopers die de agenda zetten. Creativiteit en vernieuwing kenmerkt ze en ze beschikken over genoeg daadkracht, kennis en visie om duurzaamheid daadwerkelijk inhoud te geven.
Een jury beoordeelt op vier onderdelen: bijdragen aan het mogelijk maken van duurzame projecten, inzetten bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking. Iedere genomineerde ontvangt voor deze onderdelen punten. Op basis van de puntenscore wordt de lijst, een top 50, samengesteld.

Tijdens het Green Tie Gala 2019 werd Onno Dwars, directeur bij Ballast Nedam Development, uitgeroepen als winnaar. Yvette werd beloond met een prachtige tweede prijs nadat ze in eerdere jaren al twee keer eerder in de lijst van 50 voorkwam op de 7e en 8e plaats.

We zijn bijzonder trots op Yvette en wensen haar en haar bedrijfspartner Geerke Versteeg-Hooijmeijer alle succes met hun mooie bedrijf. Op naar nr.1?

Yvette, is voorzitter van de FMN-expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie en (samen met Geerke Versteeg-Hooijmeijer) mede-oprichter van PHI Factory.

 

2019-02-14 Nieuwe opleidingsmanager Haagse FM

Mark Slaman nieuwe opleidingsmanager Facility Management Haagse Hogeschool.

Per 1 februari 2019 is Mark Slaman gestart als opleidingsmanager van de opleiding Facility Management Haagse Hogeschool. Mark Slaman was werkzaam op Nyenrode Business Universiteit waar hij in 18 jaar verantwoordelijk is geweest voor verschillende opleidingen en het laatst voor de nieuw opgezette  academische bachelor bedrijfskunde (BScBA). Hij heeft ruime ervaring als docent HR en docent onderhandelen in meerdere opleidingen en is ook 4 jaar Head of HR op Nyenrode geweest. Voor Nyenrode heeft hij twee jaar voor de Hotelschool Den Haag gewerkt als docent. Als opleidingsmanager heeft hij ervaring opgedaan in  het opzetten, herstructureren en accrediteren van opleidingen. Op Nyenrode heeft hij met plezier samengewerkt met alumni- en studentenvereniging. Hij ziet er naar uit de opleiding FM in samenwerking met het werkveld en het FM team nader te profileren en te versterken.

Mark was hiervoor werkzaam op Nyenrode Business Universiteit, waar hij onder meer werkzaam was als programma directeur van de opleidingen BScBA,  Msc in Management en als hoofd HR. 

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie waar hij leiding mag geven aan een prachtig Haags FM instituut! Wij gaan binnenkort eens nader met hem kennis maken.

 

2019-02-14 Opleiding FM kijkt terug op succesvolle accreditatie

 

Wanneer we een beoordeling zouden mogen geven voor de ontvangst en verzorging vandaag, dan is dat een Excellent. Dit hebben we nog niet eerder zo meegemaakt!” Dit was de openingszin bij de terugkoppeling door het panel dat in november 2018 de opleiding Facility Management visiteerde. Deze prijzende woorden waren gericht aan de studenten FM, die namens de studievereniging Facilitas het panel ontvingen en begeleidden gedurende de eerste dag van in totaal twee dagen visitatie. Twee dagen, omdat naast de voltijd- en deeltijdbachelor FM ook de Associate degree FM een zelfstandig beoordelingstraject doorliep. Aan die dagen hebben naast de opleidingsmedewerkers ruim dertig studenten, alumni en partners uit de beroepspraktijk bijgedragen.

 FM profileert zich namelijk als een community met de boodschap: “We doen het samen!”

Dit uitte zich in een Zelfevaluatie die was geschreven vanuit meerdere perspectieven. Niet alleen de opleiding en de studenten, maar ook werkveldcommissie en alumni droegen bij. Tijdens de visitatie werd het panel meegenomen op een ‘student journey’ en kon zo het onderwijs beleven. FM wilde het panel een experience bieden. Dat is zeker gelukt, want de feedback luidde: “Jullie zijn echt een community.”

 Eind januari 2019 is de definitieve beoordelingsrapportage ontvangen. Enkele quotes daaruit: “De opleiding heeft een visie geformuleerd en profileert zich o.a. met de WIN-thema’s van andere FM-opleidingen in het land” en “Het panel is uitgesproken positief over de samenwerking van de deeltijdbachelor FM met de opleiding Human Resource Management en de mogelijkheid die dit biedt tot interdisciplinair samenwerken.” Tot slot: “De fysieke leeromgeving, het programma en de werkvormen bevorderen dat studenten een actieve rol nemen in het vormgeven van het eigen leerproces.” 

Waren er louter lovende woorden? Nee, de rapportage bevat vanzelfsprekend ook aanbevelingen.  “Doorgaan met professionalisering van het docententeam qua BKE en SKE”, “Het verder versterken van de verbindingen tussen onderwijs en onderzoek” en “Wees alert op actuele thema’s in de beroepspraktijk en verbind deze aan de programma’s.” Er is dus zeker ruimte voor verdere ontwikkeling en groei voor de opleiding en als community. FM gaat die uitdaging graag aan.

Het laatste belangrijke advies van het panel luidde: “Er mag wel wat meer gevierd worden.”  Met vijf keer ‘goed’ als beoordeling voor de bachelor en vier keer ‘goed’ voor de Associatie degree is dat wel terecht!

Fenna Hup, projectleider Accreditatie FM

2018-10-05 Haagse FM scoort goed in de NSE, Haagse Hogeschool  werkt aan verbetering.

 

Op 4 oktober jl. is de Keuzegids Hbo 2019 uitgekomen. De Keuzegids is gebaseerd op de NSE (Nationale Studenten Enquête 2018).

De daling in rankings van de Haagse Hogeschool was al enigszins voorzien, er is sprake van ‘work in progress’ waarbij de HHS juist de laatste jaren stappen maakt op thema’s die er toe doen (Internationalisering en Wereldburgerschap). Die aandacht is ook positief herkenbaar in de NSE.
Wie wat dieper in de cijfers duikt, ziet dat de Haagse FM opleiding alle reden heeft om trots te zijn op haar opleiding.

Vooropgesteld mag worden dat de marges tussen alle FM opleidingen klein zijn. Wie kijkt op de site www.studiekeuze123.nl en de opleidingen FM vergelijkt, ziet dat er maar marginale verschillen zijn tussen de koploper en de Haagse FM opleiding: 0,1 punt.

(Daarbij mag ook nog eens worden vermeld dat de Associate Degree van de Haagse FM opleiding het hoogst heeft gescoord met een 4.2. Een compliment waard!)
De tabel onderaan de pagina waarna onderstaande link verwijst laat zien dat de opleiding, docenten en studenten alle reden hebben om trots te zijn op hun opleiding, op alle aspecten scoren ze goed. Wij feliciteren ze daar uiteraard mee!
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3834-facility-management-de-haagse-hogeschool-hbo-bachelor

Stichting FM Alumni weerspreekt de aanname van de NSE dat de baankansen voor afgestudeerd FM’ers niet goed zouden zijn. Juist de laatste jaren zien we steeds vaker dat studenten al in hun laatste jaar door bedrijven benaderd worden. De afgestudeerde Haagse FM’ers zijn door hun opleiding en profiel een buitengewoon interessante partij in een groeiend en innovatief vakgebied. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd door FM Honours studenten.

2018-05-25 Alumna Nanet Kunst (Worldforum) heeft mooie rol in informatie film Haagse FM

Nanet Kunst heeft iets met de opleiding FM. Zij komt al jaren over de onderwijsvloer in haar hoedanigheid als gastspreker en is onder meer vaste gast bij de Minor Events.
World Forum, waar zij als  Purchasing Manager/Assistent Building Manager werkzaam is, heeft een bijzondere band met de Haagse: general manager Michiel Middendorf van Worldforum  heeft enkele jaren geleden een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst met Stichting FM Alumni en is sindsdien een betrokken en gewaardeerd strategisch partner. World Forum is voor zowel de opleiding als Stichting FM Alumni een bijzondere partner waar we bijzonder trots op zijn.

Nanet heeft ook zitting in de werkveldcommissie. Deze commissie (waarin overigens meerdere alumni zitting hebben) is sparring partner en toetssteen voor de opelding als het gaat om onderwijsontwikkeling. Wie denkt dat het daarbij ophoudt heeft het mis. Toen enige tijd  geleden gezocht werd naar spraakmakende en aansprekende alumni die hun sporen hebben verdiend in het werkveld kwam zij al snel in beeld. Een mooi voorbeeld van iemand die al op jonge leeftijd op basis van een goede opleiding en een enorme drive carrière heeft gemaakt in het facilitaire werkveld.

Een aansprekend voorbeeld voor alle aankomend studenten die overwegen FM te gaan studeren! In de film laat ze zien dat het werk in het Worldforum alle facetten van het facilitaire in zich draagt, een dagelijks wisselende en altijd weer uitdagende baan. Een prachtig ambassadeur voor de opleiding FM en een mooi voorbeeld en rol-model voor iedere aankomend FM-student die met een Hbo-FM studie de eerste stap zet in de dynamische en uitdagende wereld van FM. De film zien? Onderstaande button brengt je naar de Youtube film (1,5 minuut).

2018-05-16  Moederdag, vaderdag, dierendag en… jawel het bestaat World FM Day!

Jaarlijks komt de wereldwijde community van facility managers (digitaal) en lokaal samen om FM te vieren op World FM Day.
Dit alles onder de paraplu van Global FM, waar alle grote FM internationale organisaties zoals BIFM en EUROFM aan zijn verbonden. 

 Duncan Waddell, voorzitter van Global FM, stelt: “Het thema van 2018 werpt de schijnwerpers op de belangrijke rol van facilitair management overal ter wereld. Facility managers leveren uitzonderlijke klantervaringen wereldwijd over meerdere sectoren en World FM Day is een belangrijk moment voor ons om daarover na te denken. U zult ondervinden dat FM rechtstreeks invloed heeft op vele industrieën en dat er voorbeelden zijn in reizen en toerisme, wonen, entertainment, sport & vrije tijd, gezondheid en onderwijs, evenals de bredere werkplek. De vaak onverwachte en ontwrichtende invloeden in onze wereldwijde omgeving moeten effectief worden beheerd om stabiliteit en succes te garanderen in de sectoren die afhankelijk zijn van de resultaten van de facility manager en hun teams. Dit zorgt ervoor dat faciliteiten moeten voldoen aan hoge verwachtingen om het leven in de gebouwde omgeving te verbeteren, of het nu op het werk is, of in onze vrije tijd. “

World FM Day, geïnitieerd door Global FM, is een dag om het vitale werk te erkennen dat professionals in facility management  bijdragen aan het wereldwijde bedrijfsleven. Het heeft tot doel het FM-beroep te profileren, niet alleen in de lidstaten, maar overal waar FM de gezondheid, veiligheid, productiviteit en het welzijn van mensen beïnvloedt die gebruikmaken van de gebouwde omgeving. World FM Day biedt een gelegenheid voor wereldwijde kennisuitwisseling, om ervaringen te bespreken en te delen, het vak te promoten en de successen te vieren.

Het is een dag waarop facility management professionals gebruiken om na te denken over hun prestaties van het afgelopen jaar.
Meer weten: kijk op www.globalfm.org

2018-02-21 Collegiale contacten tussen FM Den Haag en FM Rotterdam

Leren doe je ook van elkaar. Om die reden organiseerden de opleidingen FM Den Haag en FM Rotterdam op 23 januari een inspiratiedag op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Samen met de collega’s van de Hogeschool Rotterdam zijn docenten van de Haagse opleiding FM de dialoog aangegaan over actuele onderwijsthema’s. In drie werkateliers werden ervaringen uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Directeur ANWB Business Services, Erik de Jonge, verzorgde een mooi verhaal over de (facilitaire) ontwikkelingen binnen het ANWB gebouw en de wijze waarop ook het primaire proces van de ANWB innoveert. Een mooi voorbeeld hoe door onderlinge samenwerking op onderwijsniveau een bijdrage kan worden geleverd aan de verdere professionalisering van het werkveld en de kwaliteit van de young FM professionals.

2018-02-21 Opleiding FM en Dienst Justitiele Inrichtingen, een sterk koppel.

De opleiding FM Den Haag heeft sterke banden met diverse grote organisaties, waaronder diverse Ministeries. Ook met de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is langzamerhand een sterke band opgebouwd. Docente Rachel Kuijlenburg bezoekt – namens het lectoraat – geregeld vestigingen van DJI i.v.m. allerlei onderzoeksthema’s. en ook zijn er relaties tussen onderwijs en de inkooptak van DJI. Tenslotte zijn de poorten van DJI nu ook open gezet voor de honnoursstudenten van FM Den Haag. De opleiding FM Den Haag staat al jaren bekend om de wijze waarop zij werkveld en onderwijs integreert. Dat de opleiding met de haar studenten mooie dingen realiseert blijkt uit een recent artikel in het huisblad van DJI waarin Docente Cecile Laros reflecteert op het onderzoek dat “haar” honnoursstudenten binnen DJI hebben uitgevoerd.
Interesse wat de opleiding wat jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met p.h.j.pouw@hhs.nl

2017-11-20 Minorstudenten Real Estate in het nieuws.

De studenten van FM Den Haag staan geregeld in de picture bij facilitaire events. Er is mediaaandacht genoeg dus voor de opleiding. Onlangs was het de beurt aan een groep minorstudenten. Onder de bezielende leiding van Hans Nieuwenhoven en Ruud van Wezel, twee docenten van de opleiding voor Facility Management  werkten studenten in de minor Real Estate, een 4e jaars minor waarmee studenten zich kunnen verdiepen in de interessante wereld van (herbestemming van) vastgoed. Zij werkten aan de herbestemming van een pand aan de Fruitweg in Den Haag. Omroep West was bij de eindpresentaties en maakte een korte nieuwsflits. Het hele artikel bekijken en de korte impressiefilm waar de studenten aan het woord zijn? Klik dan op deze link.

Foto: Omroep West

2017-10-18 Opleiding start Honours programma.

Dit schooljaar gaan opleiding FM van start met een geheel nieuw, driejarig Honoursprogramma. Een programma waarbij de high-potentials van de opleiding de kans krijgen om regelmatig met het werkveld in contact te komen en waarbij datzelfde werkveld ook de kans krijgt om op de eerste rij te ziiten en deze studenten te volgen en zelfs in te zetten. Het is een mooi programma waarbij zij de kans krijgen zichzelf te ontplooien tot echte FM’ers van kaliber en het werkveld zicht krijgt op jong Haags FM Talent. Op 5 september stelden zij zich op het FM Terras voor aan opleiding, werkveld en andere genodigden.  Als bedrijf geinteresseerd naar wat het Honoursprogramma wellicht voor u (of andersom) kan betekenen? Neem contact op met Cecile Laros

Volg ons op Social Media

Contactgegevens

Stichting FM Alumni Den Haag
De Haagse Hogeschool
Academie voor Facility Management

Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 16397
2500 CB Den Haag

E-mailadres: info@fmalumni.nl

Strategische partners