Ingelogd. Klik hier om foto's te bekijken. Klik hier om uit te loggen

Missie en visie

In de statuten van Stichting FM Alumni staat als doel omschreven:

het bevorderen van de contacten tussen personen, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze verbonden (geweest) zijn aan de opleiding FM

Aan dit doel liggen een missie en visie ten grondslag die zijn 
gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 

‘kennis’ maken  –  bruggen bouwen –  coaching alumni

Mission Statement

Stichting FM Alumni stimuleert kennisdeling tussen alumni onderling en de Opleiding FM. Zij zoekt daarbij nadrukkelijk de grenzen van het facilitaire gebied op zoek naar innovaties en ontwikkelingen. Stichting FM Alumni is voor opleiding FM Den Haag de poort naar betrokken Haagse FM professionals waarmee onderwijsontwikkelingen getoetst en ontwikkeld kunnen worden. FM Alumni zoekt actief naar mogelijkheden om deze professionals te integreren in diverse onderwijsactiviteiten. Tenslotte profileert Stichting FM Alumni zich als ontmoetingsplatform en verbinder voor oud-studenten en het facilitaire werkveld waarmee een bijdrage wordt geleverd aan verdere professionele en persoonlijke groei. FM Alumni richt zich op  allen die zich betrokken voelen bij FM Den Haag en haar voorgangers.

Stichting FM  Alumni staat niet los van haar omgeving . Er is een onlosmakelijke band met een van haar belangrijkste stakeholders, de opleiding voor Facility Management Den Haag. Daarnaast is het werkveld waarin haar alumni werkzaam zijn aan verandering onderhevig. Een verandering die wordt bepaald door demografische, sociale, economische, technische,  politieke en ethische ontwikkelingen.

Hieruit destilleert Stichting FM Alumni Den Haag haar visie.

Visie

In toenemende mate zal kennis, en de ontwikkeling ervan, een van de belangrijkste pijlers blijken onder economie, welvaart en welzijn. Het verbinden van betrokken partijen en het delen en daarmee ook vermenigvuldigen van kennis is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt bij aan een betere leefomgeving voor aankomende generaties, waar ook ter wereld. Kennis kent steeds minder eigenaarschap. Door digitalisering is kennis altijd en overal, van niemand en voor iedereen. Stichting FM Alumni ziet voor zichzelf een rol als innovatief en professioneel platform waar kennis van en binnen het facilitair domein kan worden doorontwikkeld, om zo een bijdrage te leveren aan het succes van haar stakeholders en aan één inclusieve wereld.

Via onderstaande link kunt u kennis nemen van ons Businessplan.

Volg ons op Social Media

Contactgegevens

Stichting FM Alumni Den Haag
De Haagse Hogeschool
Academie voor Facility Management

Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 16397
2500 CB Den Haag

E-mailadres: info@fmalumni.nl

Strategische partners