Facilicom

Bedrijfsprofiel

Facilicom Facility Solutions is specialist op het gebied van integrale facilitaire dienstverlening en het management hiervan. Op basis van deze expertise worden facilitaire contractvormen als Multiservices, Integrated Facility Services, Maincontracting en Integrated Facility Management aangeboden. Daarnaast biedt Facilicom Facility Solutions ook facilitaire expertise in de vorm van interim-, projectmanagement en consultancy. De toegevoegde waarde van Facilicom Facility Solutions voor haar opdrachtgevers is de realisatie van een effectieve integrale facilitaire organisatie waarbij de zorgen uit handen worden genomen. Facilicom Facility Solutions is toonaangevend op het gebied van integraal facility management en onderscheidt zich daarin vooral door uitzonderlijke expertise, resultaatgerichtheid, een hands-on mentaliteit en daadwerkelijk partnership.

Facilicom Facility Solutions is onderdeel van Facilicom Services Group, een private onderneming die facilitaire diensten verricht voor onder andere bedrijven, overheden, onderwijsinstituten en zorginstellingen. Facilicom Services Group heeft meer dan 31.000 medewerkers in dienst en is primair actief in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Specialiteiten
Maatwerk leveren op het gebied van integraal facility management waardoor de core business van organisaties facilitair wordt ontzorgd, daar draait het bij Facilicom Facility Solutions om. Onze concepten zijn beproefd en bewezen en voegen waarde toe aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Vooral de langdurige relatie met onze opdrachtgevers en onze succesvolle bedrijfsvoering zijn hier het bewijs van. Onze specialiteit is het realiseren van de best passende integrale facilitaire dienstverlening en daarna het borgen hiervan middels professioneel facility management. Hierbij worden onze opdrachtgevers ondersteund door specialisten en beproefde en bewezen instrumenten, zodat hun facilitaire organisaties altijd voorzien zijn van een best in class bedrijfsvoering die voorziet in hun behoefte. De opdrachtgevers ervaren naast financieel voordeel en een éénduidige kwaliteit het comfort van één contract, periodiek één factuur, één managementrapportage en één aanspreekpunt. Facilicom Facility Solutions biedt de volgende proposities:

Multiservices
Facilicom levert een combinatie van meerdere specialistische facilitaire diensten. Deze diensten worden vanuit  één contract door de eigen divisies Gom, Trigion, Prorest, Breijer en Axxicom uitgevoerd.

Integrated Facility Services
Facilicom levert een combinatie van diensten, uitgevoerd door een integraal werkend serviceteam. Door het combineren van taken binnen het serviceteam is de integraliteit van de operationele dienstverlening hoog.

Maincontracting
Facilicom levert het facility management en is hoofdaannemer van een pakket facilitaire diensten. Deze worden volledig transparant en in nauw overleg met de opdrachtgever gecontracteerd.

Integrated Facility Management
Facilicom levert het facility management en de facilitaire diensten. Hierbij wordt voor de opdrachtgever optimale effectiviteit en efficiency van de facilitaire bedrijfsvoering gerealiseerd. Dit door de inzet van een integraal werkend service team (Integrated Facility Services). Daarnaast contracteren wij aanvullende facilitaire diensten en leveren het management daarvan als hoofdaannemer.

Facility Estate Management
Facilicom biedt ook facility management en vastgoedbeheer integraal in één concept aan. Het voordeel hiervan is dat de opdrachtgever beschikt over een professionele vastgoedbeheerder en ook de huurder(s) gebruik kunnen maken van een uitgebreid pakket facilitaire diensten.

PPS &DBFMO
Ook op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) is Facilicom actief. Hierbij worden design, build, finance, maintain en operate (DBFMO) integraal aangeboden en gerealiseerd. Naast de publieke sector richt Facilicom zich hiermee ook op de private markt.

Interim-, projectmanagement en consultancy
Binnen en naast de hiervoor beschreven proposities bieden wij een keur aan interim-, advies- en projectmanagementactiviteiten aan. Ondermeer op het gebied van tijdelijke inzet van facility management, verandermanagement, uitbestedingvraagstukken, het nieuwe werken, kostenreductie, kwaliteitoptimalisatie, huisvesting, revitalisatie, verbouwingen en/of inkoop van facilitaire diensten.

Door het continu monitoren van zowel de manifeste als latente behoefte aan facilitaire ondersteuning van onze opdrachtgevers en het adequaat inspelen op deze behoefte realiseert Facilicom Facility Solutions daadwerkelijk partnership. Facilicom is zeer actief in de verdere ontwikkeling van het facilitaire vakgebied in het algemeen en specifiek met betrekking tot integrale facilitaire dienstverlening en het management daarvan.

Voor meer informatie over de Strategische Partner Facilicom van Stichting FM Alumni Den Haag vindt u op facilicom.nl