Ingelogd. Klik hier om foto's te bekijken. Klik hier om uit te loggen

Stichting FM Alumni Den Haag

Netwerk avond War on Talent 17 november

Laten we Kennis Maken©

Stichting FM Alumni stimuleert kennisdeling tussen FM Alumni onderling en met de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool. Stichting FM Alumni is voor de Haagse FM opleiding dé poort naar betrokken Haagse FM professionals waarmee onderwijsontwikkelingen getoetst en ontwikkeld kunnen worden. FM Alumni zoekt actief naar mogelijkheden om deze professionals een podium te bieden in diverse onderwijsactiviteiten en aankomend alumni voor te bereiden op het werkveld. Tenslotte profileert Stichting FM Alumni zich als ontmoetingsplatform voor oud-studenten en allen die FM Den Haag en haar voorgangers een warm hart toedragen.

Wij doen dit omdat we er van overtuigd zijn dat goed Hbo FM onderwijs niet kan zonder een betrokken en enthousiast werkveld en dat dit zelfde werkveld niet kan zonder goed opgeleide Young FM Professionals. In nauwe samenwerking met de opleiding voor Facility Management Den Haag willen we een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken en innovatief facilitair werkveld waar onze Haagse FM Ambassadeurs elke dag het verschil maken: nieuwsgierig, de samenwerking zoekend, met aandacht en respect voor mens, maatschappij en milieu.

Verbonden

Werkveld, Alumni en opleiding: zullen we kennis maken?

Nieuwsgierig

Nieuws over werkveld en opleiding, nieuwsgierigheid is een gave.

Betrokken

Initiatieven van Alumni om de wereld een beetje beter te maken.

Passie in de spotlights

bijzondere mensen doen bijzondere dingen

Haagse Nieuwe

nieuw FM Talent stelt zich voor

Vacatures

jouw nieuwe facilitaire baan?

Volg ons op Social Media

Contactgegevens

Stichting FM Alumni Den Haag
De Haagse Hogeschool
Academie voor Facility Management

Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 16397
2500 CB Den Haag

E-mailadres: info@fmalumni.nl

Strategische partners