Ingelogd. Klik hier om foto's te bekijken. Klik hier om uit te loggen

 

Nieuwsgierig

 

2018-10-15 Opleiding FM kijkt uit naar visitatie.

 

Alle opleidingen van alle hogescholen (en universiteiten) worden één maal per 6 jaar geaccrediteerd. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma en niveau van toetsing. Alléén als een opleiding geaccrediteerd is, wordt die door de overheid bekostigd, en alleen een geaccrediteerde opleiding mag een rechtsgeldig bachelor- of masterdiploma uiteiken aan haar afgestudeerden. Dit gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Opleidingen worden beoordeeld door een onafhankelijk panel, benoemd door de NVAO maar voorgedragen door de desbetreffende (groep van) opleidingen. (bron: Vereniging van Hogescholen).

Net als alle FM opleidingen in den lande is ook de opleiding FM Den Haag in 2018 aan de beurt om op te gaan voor een nieuwe accreditatie. Zoals te doen gebruikelijk betekent dit dat de opleiding bezocht gaat worden door een ‘visiterend panel’. Dit vindt plaats op 8 en 9 november a.s. Zowel de vol- en deeltijd als ook de Ad worden gevisiteerd. De opleiding ziet de visitatie als een mooi moment om de eigen opleiding met trots te tonen aan de buitenwereld. Samen met studenten en docenten is gewerkt aan een programma voor de 2-daagse waarbij het panel, onder meer door een ‘student-journey’ kennis zal maken met de opleiding. Ook een aantal Alumni zijn betrokken bij dit traject: op 8 november a.s. hebben zij met het panel een gesprek over hoe zij de opleiding en de aansluiting met het werkveld hebben ervaren.

Wij wensen de opleiding succes deze dagen en uiteraard houden we jullie als Alumni op de hoogte van de uitkomsten!

2018-10-05 Haagse FM scoort goed in de NSE, Haagse Hogeschool  werkt aan verbetering.

 

Op 4 oktober jl. is de Keuzegids Hbo 2019 uitgekomen. De Keuzegids is gebaseerd op de NSE (Nationale Studenten Enquête 2018).

De daling in rankings van de Haagse Hogeschool was al enigszins voorzien, er is sprake van ‘work in progress’ waarbij de HHS juist de laatste jaren stappen maakt op thema’s die er toe doen (Internationalisering en Wereldburgerschap). Die aandacht is ook positief herkenbaar in de NSE.
Wie wat dieper in de cijfers duikt, ziet dat de Haagse FM opleiding alle reden heeft om trots te zijn op haar opleiding.

Vooropgesteld mag worden dat de marges tussen alle FM opleidingen klein zijn. Wie kijkt op de site www.studiekeuze123.nl en de opleidingen FM vergelijkt, ziet dat er maar marginale verschillen zijn tussen de koploper en de Haagse FM opleiding: 0,1 punt.

(Daarbij mag ook nog eens worden vermeld dat de Associate Degree van de Haagse FM opleiding het hoogst heeft gescoord met een 4.2. Een compliment waard!)
De tabel onderaan de pagina waarna onderstaande link verwijst laat zien dat de opleiding, docenten en studenten alle reden hebben om trots te zijn op hun opleiding, op alle aspecten scoren ze goed. Wij feliciteren ze daar uiteraard mee!
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3834-facility-management-de-haagse-hogeschool-hbo-bachelor

Stichting FM Alumni weerspreekt de aanname van de NSE dat de baankansen voor afgestudeerd FM’ers niet goed zouden zijn. Juist de laatste jaren zien we steeds vaker dat studenten al in hun laatste jaar door bedrijven benaderd worden. De afgestudeerde Haagse FM’ers zijn door hun opleiding en profiel een buitengewoon interessante partij in een groeiend en innovatief vakgebied. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd door FM Honours studenten.

2018-05-25 Alumna Nanet Kunst (Worldforum) heeft mooie rol in informatie film Haagse FM

Nanet Kunst heeft iets met de opleiding FM. Zij komt al jaren over de onderwijsvloer in haar hoedanigheid als gastspreker en is onder meer vaste gast bij de Minor Events.
World Forum, waar zij als  Purchasing Manager/Assistent Building Manager werkzaam is, heeft een bijzondere band met de Haagse: general manager Michiel Middendorf van Worldforum  heeft enkele jaren geleden een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst met Stichting FM Alumni en is sindsdien een betrokken en gewaardeerd strategisch partner. World Forum is voor zowel de opleiding als Stichting FM Alumni een bijzondere partner waar we bijzonder trots op zijn.

Nanet heeft ook zitting in de werkveldcommissie. Deze commissie (waarin overigens meerdere alumni zitting hebben) is sparring partner en toetssteen voor de opelding als het gaat om onderwijsontwikkeling. Wie denkt dat het daarbij ophoudt heeft het mis. Toen enige tijd  geleden gezocht werd naar spraakmakende en aansprekende alumni die hun sporen hebben verdiend in het werkveld kwam zij al snel in beeld. Een mooi voorbeeld van iemand die al op jonge leeftijd op basis van een goede opleiding en een enorme drive carrière heeft gemaakt in het facilitaire werkveld.

Een aansprekend voorbeeld voor alle aankomend studenten die overwegen FM te gaan studeren! In de film laat ze zien dat het werk in het Worldforum alle facetten van het facilitaire in zich draagt, een dagelijks wisselende en altijd weer uitdagende baan. Een prachtig ambassadeur voor de opleiding FM en een mooi voorbeeld en rol-model voor iedere aankomend FM-student die met een Hbo-FM studie de eerste stap zet in de dynamische en uitdagende wereld van FM. De film zien? Onderstaande button brengt je naar de Youtube film (1,5 minuut).

2018-05-16  Moederdag, vaderdag, dierendag en… jawel het bestaat World FM Day!

Jaarlijks komt de wereldwijde community van facility managers (digitaal) en lokaal samen om FM te vieren op World FM Day.
Dit alles onder de paraplu van Global FM, waar alle grote FM internationale organisaties zoals BIFM en EUROFM aan zijn verbonden. 

 Duncan Waddell, voorzitter van Global FM, stelt: “Het thema van 2018 werpt de schijnwerpers op de belangrijke rol van facilitair management overal ter wereld. Facility managers leveren uitzonderlijke klantervaringen wereldwijd over meerdere sectoren en World FM Day is een belangrijk moment voor ons om daarover na te denken. U zult ondervinden dat FM rechtstreeks invloed heeft op vele industrieën en dat er voorbeelden zijn in reizen en toerisme, wonen, entertainment, sport & vrije tijd, gezondheid en onderwijs, evenals de bredere werkplek. De vaak onverwachte en ontwrichtende invloeden in onze wereldwijde omgeving moeten effectief worden beheerd om stabiliteit en succes te garanderen in de sectoren die afhankelijk zijn van de resultaten van de facility manager en hun teams. Dit zorgt ervoor dat faciliteiten moeten voldoen aan hoge verwachtingen om het leven in de gebouwde omgeving te verbeteren, of het nu op het werk is, of in onze vrije tijd. “

World FM Day, geïnitieerd door Global FM, is een dag om het vitale werk te erkennen dat professionals in facility management  bijdragen aan het wereldwijde bedrijfsleven. Het heeft tot doel het FM-beroep te profileren, niet alleen in de lidstaten, maar overal waar FM de gezondheid, veiligheid, productiviteit en het welzijn van mensen beïnvloedt die gebruikmaken van de gebouwde omgeving. World FM Day biedt een gelegenheid voor wereldwijde kennisuitwisseling, om ervaringen te bespreken en te delen, het vak te promoten en de successen te vieren.

Het is een dag waarop facility management professionals gebruiken om na te denken over hun prestaties van het afgelopen jaar.
Meer weten: kijk op www.globalfm.org

2018-02-21 Collegiale contacten tussen FM Den Haag en FM Rotterdam

Leren doe je ook van elkaar. Om die reden organiseerden de opleidingen FM Den Haag en FM Rotterdam op 23 januari een inspiratiedag op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Samen met de collega’s van de Hogeschool Rotterdam zijn docenten van de Haagse opleiding FM de dialoog aangegaan over actuele onderwijsthema’s. In drie werkateliers werden ervaringen uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Directeur ANWB Business Services, Erik de Jonge, verzorgde een mooi verhaal over de (facilitaire) ontwikkelingen binnen het ANWB gebouw en de wijze waarop ook het primaire proces van de ANWB innoveert. Een mooi voorbeeld hoe door onderlinge samenwerking op onderwijsniveau een bijdrage kan worden geleverd aan de verdere professionalisering van het werkveld en de kwaliteit van de young FM professionals.

2018-02-21 Opleiding FM en Dienst Justitiele Inrichtingen, een sterk koppel.

De opleiding FM Den Haag heeft sterke banden met diverse grote organisaties, waaronder diverse Ministeries. Ook met de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is langzamerhand een sterke band opgebouwd. Docente Rachel Kuijlenburg bezoekt – namens het lectoraat – geregeld vestigingen van DJI i.v.m. allerlei onderzoeksthema’s. en ook zijn er relaties tussen onderwijs en de inkooptak van DJI. Tenslotte zijn de poorten van DJI nu ook open gezet voor de honnoursstudenten van FM Den Haag. De opleiding FM Den Haag staat al jaren bekend om de wijze waarop zij werkveld en onderwijs integreert. Dat de opleiding met de haar studenten mooie dingen realiseert blijkt uit een recent artikel in het huisblad van DJI waarin Docente Cecile Laros reflecteert op het onderzoek dat “haar” honnoursstudenten binnen DJI hebben uitgevoerd.
Interesse wat de opleiding wat jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met p.h.j.pouw@hhs.nl

2017-11-20 Minorstudenten Real Estate in het nieuws.

De studenten van FM Den Haag staan geregeld in de picture bij facilitaire events. Er is mediaaandacht genoeg dus voor de opleiding. Onlangs was het de beurt aan een groep minorstudenten. Onder de bezielende leiding van Hans Nieuwenhoven en Ruud van Wezel, twee docenten van de opleiding voor Facility Management  werkten studenten in de minor Real Estate, een 4e jaars minor waarmee studenten zich kunnen verdiepen in de interessante wereld van (herbestemming van) vastgoed. Zij werkten aan de herbestemming van een pand aan de Fruitweg in Den Haag. Omroep West was bij de eindpresentaties en maakte een korte nieuwsflits. Het hele artikel bekijken en de korte impressiefilm waar de studenten aan het woord zijn? Klik dan op deze link.

Foto: Omroep West

2017-10-18 Opleiding start Honours programma.

Dit schooljaar gaan opleiding FM van start met een geheel nieuw, driejarig Honoursprogramma. Een programma waarbij de high-potentials van de opleiding de kans krijgen om regelmatig met het werkveld in contact te komen en waarbij datzelfde werkveld ook de kans krijgt om op de eerste rij te ziiten en deze studenten te volgen en zelfs in te zetten. Het is een mooi programma waarbij zij de kans krijgen zichzelf te ontplooien tot echte FM’ers van kaliber en het werkveld zicht krijgt op jong Haags FM Talent. Op 5 september stelden zij zich op het FM Terras voor aan opleiding, werkveld en andere genodigden.  Als bedrijf geinteresseerd naar wat het Honoursprogramma wellicht voor u (of andersom) kan betekenen? Neem contact op met Cecile Laros

Volg ons op Social Media

Contactgegevens

Stichting FM Alumni Den Haag
De Haagse Hogeschool
Academie voor Facility Management

Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 16397
2500 CB Den Haag

E-mailadres: info@fmalumni.nl

Strategische partners