Ingelogd. Klik hier om foto's te bekijken. Klik hier om uit te loggen

 

Nieuwsgierig

 

 

2018-02-21 Collegiale contacten tussen FM Den Haag en FM Rotterdam

Leren doe je ook van elkaar. Om die reden organiseerden de opleidingen FM Den Haag en FM Rotterdam op 23 januari een inspiratiedag op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Samen met de collega’s van de Hogeschool Rotterdam zijn docenten van de Haagse opleiding FM de dialoog aangegaan over actuele onderwijsthema’s. In drie werkateliers werden ervaringen uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Directeur ANWB Business Services, Erik de Jonge, verzorgde een mooi verhaal over de (facilitaire) ontwikkelingen binnen het ANWB gebouw en de wijze waarop ook het primaire proces van de ANWB innoveert. Een mooi voorbeeld hoe door onderlinge samenwerking op onderwijsniveau een bijdrage kan worden geleverd aan de verdere professionalisering van het werkveld en de kwaliteit van de young FM professionals.

2018-02-21 Opleiding FM en Dienst Justitiele Inrichtingen, een sterk koppel.

De opleiding FM Den Haag heeft sterke banden met diverse grote organisaties, waaronder diverse Ministeries. Ook met de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is langzamerhand een sterke band opgebouwd. Docente Rachel Kuijlenburg bezoekt – namens het lectoraat – geregeld vestigingen van DJI i.v.m. allerlei onderzoeksthema’s. en ook zijn er relaties tussen onderwijs en de inkooptak van DJI. Tenslotte zijn de poorten van DJI nu ook open gezet voor de honnoursstudenten van FM Den Haag. De opleiding FM Den Haag staat al jaren bekend om de wijze waarop zij werkveld en onderwijs integreert. Dat de opleiding met de haar studenten mooie dingen realiseert blijkt uit een recent artikel in het huisblad van DJI waarin Docente Cecile Laros reflecteert op het onderzoek dat “haar” honnoursstudenten binnen DJI hebben uitgevoerd.
Interesse wat de opleiding wat jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met p.h.j.pouw@hhs.nl

2017-11-20 Minorstudenten Real Estate in het nieuws.

De studenten van FM Den Haag staan geregeld in de picture bij facilitaire events. Er is mediaaandacht genoeg dus voor de opleiding. Onlangs was het de beurt aan een groep minorstudenten. Onder de bezielende leiding van Hans Nieuwenhoven en Ruud van Wezel, twee docenten van de opleiding voor Facility Management  werkten studenten in de minor Real Estate, een 4e jaars minor waarmee studenten zich kunnen verdiepen in de interessante wereld van (herbestemming van) vastgoed. Zij werkten aan de herbestemming van een pand aan de Fruitweg in Den Haag. Omroep West was bij de eindpresentaties en maakte een korte nieuwsflits. Het hele artikel bekijken en de korte impressiefilm waar de studenten aan het woord zijn? Klik dan op deze link.

Foto: Omroep West

2017-10-18 Opleiding start Honours programma.

Dit schooljaar gaan opleiding FM van start met een geheel nieuw, driejarig Honoursprogramma. Een programma waarbij de high-potentials van de opleiding de kans krijgen om regelmatig met het werkveld in contact te komen en waarbij datzelfde werkveld ook de kans krijgt om op de eerste rij te ziiten en deze studenten te volgen en zelfs in te zetten. Het is een mooi programma waarbij zij de kans krijgen zichzelf te ontplooien tot echte FM’ers van kaliber en het werkveld zicht krijgt op jong Haags FM Talent. Op 5 september stelden zij zich op het FM Terras voor aan opleiding, werkveld en andere genodigden.  Als bedrijf geinteresseerd naar wat het Honoursprogramma wellicht voor u (of andersom) kan betekenen? Neem contact op met Cecile Laros

Volg ons op Social Media

Contactgegevens

Stichting FM Alumni Den Haag
De Haagse Hogeschool
Academie voor Facility Management

Johanna Westerdijkplein 75
Postbus 16397
2500 CB Den Haag

E-mailadres: info@fmalumni.nl

Strategische partners